We proudly source our dumpling and ramen
ingredients from Black Hill Ranch and The Texas Rancher’s Network.

Xiao Long Bao (6) 10

pork soup dumplings

Sheng Jian Bao (4) 10

pan-fried pork bun

Pan-Fried or Steamed

pork (4) 8

vegetable (6) 8

seafood (4) 12

Pan-Fried or Steamed

Szechuan beef (3) 9

chik’n dumplings … dumplings (3) 9